Handarbete och upphovsrätt

Visa Lisa har skrivit ett väldigt bra inlägg som sammanfattar regler och lagar kring upphovsrätt på ett tydligt sätt. En viktig och ständigt återkommande fråga i hantverksvärlden. Läs det!

Feed on comments to this Post

Leave your Comment