Att vara mig själv

Att känna sig behövd,
att göra skillnad,
att uppskattas,
att vara synlig,
att få beröm

Att det kan vara så viktigt,
att det inte räcker att vara jag?

Trackback this Post | Feed on comments to this Post

Leave your Comment