Min lilla flicka

Inom mig bor det en liten flicka
Hon klär sig i en vuxen kvinnas kläder
Och använder en vuxen kvinnas ord

Men hennes behov och längtan
Hennes oro och blygsel
Är den lilla flickans egna

Den lilla flickan betraktar världen
Och finner den stor och skrämmande

Alla verkar kunna så mycket
Veta hur man ska göra
Och förstå många viktiga saker
Hur har dom lärt sig allt?
Undrar hon, den lilla flickan inom mig

Men vem är hon egentligen?
Den lilla flickan
Hur hjälper jag henne att bli stor?
Undrar jag

Trackback this Post | Feed on comments to this Post

Leave your Comment